Poland

Svenskt flyg under kalla kriget

svenskt-flyg-under-kalla-kriget

Under det kalla kriget hade Sverige ett av världens största flygvapen. Det bestod nästan enbart av svenska stridsflygplan. Bara stormakterna gjorde liknande ansträngningar. Satsningenberörde hela samhället. Överallt i landet fanns flygflottiljer, hemliga vägbaser och förråd, liksom den svenska flygindustrin med mer än tusen underleverantörer – om kriget skulle komma. Men hur såg egentligen den svenska […]

Hemligstämplat – svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bildt

Hemlig Stämplat

See more – Adlibris Alla de svenska hemligheterna från det kalla kriget. Boken bygger på tidigare hemligstämplade dokument och mycket berättas för första gången. Vad var det egentligen som hände under det kalla kriget och åren därefter? Vad gjorde landets politiska ledning, öppet och i hemlighet? – Hur gick det egentligen till när spionen Stig Wennerström avslöjades, […]

The Lion from the North, The Swedish Army During the Thirty Years War (vol 2)

This book describes and analyses the early modern Swedish army during the Thirty Years War after the death in 1632 of King Gustavus Adolphus. At this time, military operations were handled by field marshals under the overall command of the Swedish Chancellor, Axel Oxenstierna. The book expands our understanding of the Swedish army during the […]

Michael Fredholm © 2022 Frontier Theme