Japan

The Shogun’s Soldiers Volume 1 – The Daily Life of Samurai and Soldiers in Edo Period Japan, 1603-1721

The Shogun's Soldiers Volume 1

Tokugawa Ieyasu’s decisive victory at Sekigahara in 1600 concluded the civil wars, confirmed his position of military supremacy as shōgun (generalissimo) of Japan, and inaugurated the Edo period (1600–1868), so named because Ieyasu after the battle established his capital in Edo (modern-day Tokyo). By then, Japan was an advanced, outward-looking country. Previously preoccupied by internal […]

THE JAPANESE-SIAMESE ARMY OF YAMADA NAGAMASA

In seventeenth-century Siam (now Thailand), although most wars were fought against neighbouring Burma, one of the most prominent sources of military inspiration was Japan. In fact, japanese influence remained for centuries in the Siamese army. Even a perfunctory walk through the weapons gallery in the excellent Bangkok National Museum reveals that, among swords, the majority resemble […]

OSTINDISKT FAKTORI I NAGASAKI BYGGS UPP PÅ NYTT

På en konstgjord ö, Dejima, i nuvarande Nagasakis hamn, byggdes redan på 1500-talet bostäder för utländska köpman. Så småningom uppfördes här ett holländskt, ostindiskt faktori. Ön blev med århundradena fast land och bebyggt med allt fler och all högre kontorshus. Men nu ska Dejima med sitt gamla faktori återuppstå till fyrahundraårsjubileet av det första holländska […]

LEKSAKER, VAR DE FÖRST KULTFÖREMÅL – OCH ÄR TRÄHÄSTARNAS URSPRUNG OSTASIEN?

Är leksaker föremål, som har tillverkats endast för barnens lekar? Eller är leksaker vardagsföremål, som barn hittar eller lånar för att leka med? Och är alla de kottar, stenar och träpinnarsom barn använder i leken även de att betrakta som leksaker? Föreliggande artikel behandlar trähästar och andra träföremål som påträffats i Novgorod. The article describes […]

VIKINGS AND SAMURAI: CULTURAL AND ECONOMIC SIMILARITIES BETWEEN THE JAPANESE AND THE SWEDES

The Japanese and the Swedes are more similar than most people would believe. There are indeed several underlying social and cultural factors, which are shared by both Japan and Sweden. This paper describes and analyses the most striking similarities, in order to create a framework that can assist in forecasting the future of Japan’s economy […]

Michael Fredholm © 2024 Frontier Theme