Hot och hotbilder 2004 (in Swedish)

I dessa dagar talar man ofta om hot och framförallt hotbilder. Det kan vara personliga hotbilder, till exempel riktade mot en viss minister. Eller det kan vara nationella hotbilder, riktade mot hela landet. Under det kalla kriget såg svenska myndigheter en tydlig hotbild i form av Sovjetunionen. Under tidigare århundraden upplevdes på samma sätt det kejserliga Ryssland ofta som ett hot. Nuförtiden ser svenska myndigheter hotbilder i andra förhållanden, exempelvis terrorism − även om svenska företrädare ogärna talar offentligt om sådana otrevligheter.

reader-16x16Get Full text in PDF

Michael Fredholm © 2024 Frontier Theme