LEKSAKER, VAR DE FÖRST KULTFÖREMÅL – OCH ÄR TRÄHÄSTARNAS URSPRUNG OSTASIEN?

Är leksaker föremål, som har tillverkats endast för barnens lekar? Eller är leksaker vardagsföremål, som barn hittar eller lånar för att leka med? Och är alla de kottar, stenar och träpinnarsom barn använder i leken även de att betrakta som leksaker? Föreliggande artikel behandlar trähästar och andra träföremål som påträffats i Novgorod.

The article describes wooden toy horses and other wooden objects found in Viking Age Novgorod and suggests that their origin can be found in the Far East.

 
reader-16x16Get Full text in PDF

Michael Fredholm © 2024 Frontier Theme