NORDKAUKASIERNAS VÄG TILL TURKIET, DÅTIDENS “EUROPEISKA UNION”

I dessa dagar, då EU ständigt förefaller ställa nya krav på Turkiet för att landet till sist ska beviljas medlemskap i unionen, kan det vara på sin plats att påminna om den tid då Turkiet, i form av Osmanska riket, var den superstat till vilken förföljda européer kunde fly när det ryska hotet blev alltför påträngande – den tid då Turkiet visserligen inte var en renodlat europeisk stat eller statsvetenskapligt sett en union men väl ett mångkulturellt imperium med stora landområden i Europa och med en hög grad av religionsfrihet och tolerans för rikets olika etniska och religiösa grupper…

The article describes the North Caucasian diaspora in Turkey and its origins in the Ottoman Empire.

 
reader-16x16Get Full text in PDF

Michael Fredholm © 2024 Frontier Theme