LEKSAKER, VAR DE FÖRST KULTFÖREMÅL – OCH ÄR TRÄHÄSTARNAS URSPRUNG OSTASIEN?

Är leksaker föremål, som har tillverkats endast för barnens lekar? Eller är leksaker vardagsföremål, som barn hittar eller lånar för att leka med? Och är alla de kottar, stenar och träpinnarsom barn använder i leken även de att betrakta som leksaker? Föreliggande artikel behandlar trähästar och andra träföremål som påträffats i Novgorod. The article describes […]

VIKINGS AND SAMURAI: CULTURAL AND ECONOMIC SIMILARITIES BETWEEN THE JAPANESE AND THE SWEDES

The Japanese and the Swedes are more similar than most people would believe. There are indeed several underlying social and cultural factors, which are shared by both Japan and Sweden. This paper describes and analyses the most striking similarities, in order to create a framework that can assist in forecasting the future of Japan’s economy […]

Michael Fredholm © 2024 Frontier Theme